გადახდის ნომერი: EN1912130
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
განმცხადებელი: ლევანი შიხიაშვილი
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 01027053903
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: თბილისი ბ.ხმელნიცკის ქ. N 7 ბ. 26
განცხადება
მოვითხოვ, რომ მოახდინოთ სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
დასახელება: შპს ნიუ ტექნოლოჯი 2014 NEW TECHNOLOGY 2014
საიდენტიფიკაციო კოდი: 405026859

შესაცვლელი რეკვიზიტი
  • პარტნიორის ცვლილება
  • თანდართული დოკუმენტაცია:
  • გადაწყვეტილება; პმ.ასლები
  • სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

    მომსახურება : 1 დღის ვადაში 100 + 5*1 ლარი
    განმცხადებელი პირი: ----------------------------------------/ ლევანი შიხიაშვილი /

    განცხადების წარდგენის თარიღი: 14/02/2020 10:31:14