გადახდის ნომერი: EN1820052
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს
განმცხადებელი: ქიბარ ხალვაში
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 61002000543
საცხოვრებელი / იურიდიული მისამართი: თბილისი ა.აბაშელის ქ. N 19
განცხადება
მოვითხოვ, რომ მოახდინოთ სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
დასახელება: შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211352016

შესაცვლელი რეკვიზიტი
 • ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის ცვლილება
 • თანდართული დოკუმენტაცია:
 • დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • პარტნიორთა კრების ოქმი.
 • სუბიექტის საკონტაქტო ინფორმაცია

  მომსახურება : განცხადების შეტანის დღეს 200 + 5*1 + 20 ლარი
  განმცხადებელი პირი: ----------------------------------------/ ქიბარ ხალვაში /

  განცხადების წარდგენის თარიღი: 18/07/2019 15:55:32